2018 Konkurs uzupełniający Badania profilaktyczne - uczniów, studentów

Wrocław 6.03.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 


Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław

 

działając na podstawie:

Art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

 

ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II. 42.148.2018)
Pliki do pobrania (*.pdf):

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Badania sanitarno-epidemiologiczne obcokrajowców
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5