2019 Konkurs uzupełniający Instytuty Medycyny Pracy

Wrocław 06.03.2019 r.  

O G Ł O S Z E N I E 


Zastępca Dyrektora
z upoważnienia Dyrektora  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
50-123 Wrocław, ul. Oławska 14

 

działając na podstawie:

Art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 9.11.2018 r. poz. 2190)

 

 

ogłasza uzupełniający konkurs ofert (DWOMP.II. 42.147.2019)
Pliki do pobrania (*.pdf):

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5