2021 Badania profilaktyczne studentów, uczniów

Wrocław 09.02.2021 r.   

O G Ł O S Z E N I E 


Zastępca Dyrektora
z upoważnienia Dyrektora  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
50-123 Wrocław, ul. Oławska 14

 

działając na podstawie:

Art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

 

ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II. 42.21.2021)
Pliki do pobrania (*.pdf):

 

Ogłoszenie wyników konkursu

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5