SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy  nakłada na pracodawcę zmiana ustawy - Kodeks pracy
/Dz.U.Nr 223,poz. 1460 z 2008r/

 

W związku z powyższym nasz Ośrodek proponuje program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, który zawiera następujące elementy:

 

  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • używanie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) w nagłym zatrzymaniu krążenia,
  • ułożenie w pozycji bezpiecznej.

 

Program szkolenia realizowany jest w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego udział w szkoleniu.

 

Telefony kontaktowe w sprawie szkolenia:

071/ 34 49 341

071/ 34 49 304.   

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5