2017 Instytuty Medycyny Pracy

 

Wrocław 19.01.2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław

 

działając na podstawie:

Art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm. ) 

 

ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II. 42.13.2017)

 

 

 

Pliki do pobrania (*.pdf; *.doc):

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Światowy dzień bez tytoniu
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5