Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP składkę wynoszącą 100 zł/rok (członkowie PTMP i emeryci czynni zawodowo) oraz 50 zł/rok (emeryci niepracujący) należy wpłacać na konto PTMP:

85 1140 2004 0000 3402 7924 4177

lub bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa we Wrocławiu ul. Oławska 14, pok. 309.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5