Amiantus

Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest w celu realizacji ustawowych uprawnień byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu. Programem objęci są pracownicy 28 zakładów wymienionych w załączniku do Ustawy, którzy pracowali w zakładzie do dnia 28 września 1997 r. (ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. Nr 101, poz. 628, Dz. U. Nr 156 z dnia 21.12.1998r., poz. 1018 o zmianie, nowelizacja ustawy z dnia 14.03.2003r. Dz. U. Nr 65, poz. 596).

 

Lista zakładów objętych programem

 

Uprawnienia - osoby te na mocy Ustawy uzyskały uprawnienia do:

 • bezpłatnych okresowych badań lekarskich,

 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,

 • korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem

 

Pracownicy pozostałych zakładów pracy, nie wymienionych w Ustawie (patrz Badania z art. 229, § 5 Kodeksu pracy), jeżeli zakład istnieje, są badani na wniosek pracodawcy i badania te są płatne przez zakład pracy. W przypadku gdy zakład pracy jest zlikwidowany badanie może być przeprowadzone na wniosek pracownika, nawet jeżeli ustało narażenie i zatrudnienie w kontakcie z tym czynnikiem - badanie jest nieodpłatne dla pacjenta.

 

Procedura przyjęcia:

 

Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie

 • DWOMP Wrocław

  Kancelaria Ośrodka - pok. 211/IIp., tel. 71 34-49-329, 71 34-49-339, 601-582-044

 • DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

  Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 752-36-68, 752-40-76

 • DWOMP Oddział w Lubinie

  tel. 76 841-56-09

 • DWOMP Oddział w Wałbrzychu

  tel. 74 849-90-24

 1. W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem i Książeczką badań profilaktycznych.

 2. Patrz - zalecenia ogólne.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5