sędziów, ławników
  • Sędzia

Badania dla kandydatów do objęcia urzędu sędziego przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego z dnia 8 marca 2002r. (Dz.U. Nr 26, poz. 263)

Rejestracja pracowników na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04 badania lekarskie i 71/344-93-11 badania psychologiczne

  • Ławnik

Kandydat na ławnika może otrzymać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w rozumieniu przepisów o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. Nr 109, poz.627)

Rejestracja pracowników na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5