PROMOCJA ZDROWIA

 

W piątek 31 maja 2019 roku na deptaku przy ul. Oławskiej 14 (budynek DWOMP-u) odbyły się lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu.

>> Zobacz PROGRAM <<


Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania jakie podejmuje współczesny, nowoczesny pracodawca, by pracownicy dobrze czuli się w swoim miejscu pracy, mniej chorowali, bardziej angażowali się w rozwój firmy i sprawniej funkcjonowali w życiu zawodowym i codziennym.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu w swojej ofercie z zakresu promocji zdrowia posiada programy, które realizujemy na Państwa życzenie po uprzednim ustaleniu szczegółów dotyczących konkretnego programu.

 

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące programów promocji zdrowia związanych z profilem działalności Państwa firmy.

     

Telefony kontaktowe w sprawie programów promocji zdrowia: 071/ 34 49 341 , 34 49 304.

 

 

NASZA OFERTA BEZPŁATNA

Nauczyciele to szczególna grupa zawodowa, którą najbardziej dotyka problem choroby narządu głosu. Analiza przyczyn wskazuje na brak odpowiedniej profilaktyki zarówno medycznej jak i edukacyjnej, dotyczącej prawidłowej emisji głosu.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy od lat stara się wpływać na zmniejszenie rozmiaru tego problemu. Zapraszamy do skorzystania w ramach programów promocji zdrowia z bezpłatnego specjalistycznego badania przez lekarza foniatrę oraz udział w ćwiczeniach profilaktyczno-rehabilitacyjnych.

 

Program obejmuje :

  • badanie wstępne przez  specjalistę lekarza foniatrę,
  • cykl 10 spotkań w ramach ćwiczeń  prowadzonych przez doświadczonego logopedę
    /1 spotkanie raz w tygodniu trwające 45 min./,
  • zajęcia w grupach 5-8 osobowych, 
  • możliwość udziału w zajęciach w godzinach rannych jak i popołudniowych,
  • badanie kontrolne przez lekarza foniatrę po zakończeniu cyklu ćwiczeń,        
  • osobom które  wezmą udział w cykl 10 spotkań w ramach ćwiczeń i zgłoszą się na badanie kontrolne zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla osób pracujących głosem


Czas trwania : 10 tygodni /1 raz w tygodniu/.

 

Miejsce realizacji: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu ul. Oławska 14

Telefon kontaktowy : 071/ 34 49 341 , 34 49 304.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5