Kwalifikacje

Uprawnienia wymagane do sprawowania opieki profilaktycznej nad pracującymi pielęgniarka może nabyć w ramach kształcenia podyplomowego.


Obecnie obowiązują dwa poziomy kwalifikacji:
I kurs kwalifikacyjny uprawniający do tytułu: „Pielęgniarka służby medycyny pracy”
II kurs specjalizacyjny uprawniający do tytułu: „Pielęgniarka – specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących”.

 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi rejestry:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji /Dz. U. Nr 206, poz. 1223 z 2011r/
Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5