podstawowe jednostki medycyny pracy

Działając na podstawie: art 14 ustawy z dnia 27.06.1997r o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 Nr 125, poz. 1317 z póź. zm.) Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zachęca podstawowe jednostki medycyny pracy do zawierania umów na wykonywanie badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5