Kierowcy

Podstawa prawna: kierowcy są badani w naszym Ośrodku w trybie art. 75, ust. 1, pkt 3 - 5 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)

 

Art. 75 Osoby podlegające badaniu lekarskiemu

 

Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem lekarskim”, podlega … :

...

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

 

Zgodnie z § 10, ust. 1 powyższego rozporządzenia jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, ust. 1, pkt. 3 – 5 ustawy są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania:

 

karty konsultacyjnej diabetologicznej

 

lub

 

karty konsultacyjnej neurologicznej

 

DWOMP przyjmuje aktualne karty konsultacyjne – tj. karty wystawione maksymalnie 30 dni przed badaniem w tutejszym Ośrodku.

 

Procedura przyjęcia:

 

Wniesienie opłaty za badania zgodnej z obowiązującymi przepisami (bezpośrednio w kasie Ośrodka bądź przelewem na konto bankowe) jest podstawą do wyznaczenia terminu badania.

Nr konta: 22 1090 2473 0000 0006 2402 1726

 

Opłata za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców jest sumą:

1. badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy o kierujących pojazdami,

2. wykonanych u badanego konsultacji i badań specjalistycznych do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, konsultacji psychologicznej kierowców ze wskazań lekarskich lub badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu

 

Termin badania można ustalić osobiście, telefonicznie bądź pocztą e-mail:

 

DWOMP Wrocław

 

Rejestracja Ośrodka – stanowisko 1, 2, 3, tel. 71 34-49-300, 34-49-304, 34-49-353;
e-mail: rejestracja@dwomp.pl (prosimy o przesłanie skanu skierowania i podanie telefonu kontaktowego) 

 

DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

 

Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 

DWOMP Oddział w Lubinie

 

tel. 76 841-56-09

 

DWOMP Oddział w Wałbrzychu

 

tel. 74 849-90-24

 

W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku obcokrajowców na badania należy zgłosić się z tłumaczem przysięgłym. Tłumacz powinien okazać legitymację tłumacza oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

 

Badania lekarskie w trybie art. 75, ust. 1, pkt 4 – 5 przeprowadzane są na podstawie skierowania (oryginał).

Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

 

Patrz - zalecenia ogólne.

 

Droga odwoławcza: od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są:

  - Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,

  - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

  - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

  - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

  - Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

  - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

 

Badania w trybie odwoławczym są odpłatne. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

 

 

 

Podstawa prawna: kierowcy są badani w naszym Ośrodku w trybie art. 75, ust. 1, pkt 3 - 5 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)

 

Art. 75 Osoby podlegające badaniu lekarskiemu

 

Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem lekarskim”, podlega … :

...

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

 

Zgodnie z § 10, ust. 1 powyższego rozporządzenia jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, ust. 1, pkt. 3 – 5 ustawy są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania:

 

- karty konsultacyjnej diabetologicznej (link z drukiem)

 

lub

 

- karty konsultacyjnej neurologicznej (link z drukiem)

 

DWOMP przyjmuje aktualne karty konsultacyjne – tj. karty wystawione maksymalnie 30 dni przed badaniem w tutejszym Ośrodku.

 

Procedura przyjęcia:

 

Wniesienie opłaty za badania zgodnej z obowiązującymi przepisami (bezpośrednio w kasie Ośrodka bądź przelewem na konto bankowe) jest podstawą do wyznaczenia terminu badania.

 

Opłata za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców jest sumą:

1. badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy o kierujących pojazdami,

2. wykonanych u badanego konsultacji i badań specjalistycznych do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, konsultacji psychologicznej kierowców ze wskazań lekarskich lub badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu

 

Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie

 

DWOMP Wrocław

 

Rejestracja Ośrodka – stanowisko 1, 2, 3, tel. 71 34-49-300, 34-49-304, 34-49-353;

 

DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

 

Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 

DWOMP Oddział w Lubinie

 

tel. 76 841-56-09

 

DWOMP Oddział w Wałbrzychu

 

tel. 74 849-90-24

 

W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 

Badania lekarskie w trybie art. 75, ust. 1, pkt 4 – 5 przeprowadzane są na podstawie skierowania (oryginał).

 

Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia (link)

 

Patrz - zalecenia ogólne.

 

Droga odwoławcza: od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są:

  - Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,

  - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

  - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

  - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

  - Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

  - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

 

Badania w trybie odwoławczym są odpłatne. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

 

...

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

 

Zgodnie z § 10, ust. 1 powyższego rozporządzenia jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, ust. 1, pkt. 3 – 5 ustawy są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania:

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5