Wpis do rejestru rejestr podjęcia/ zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Na podstawie art. 10 i 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. z 2004 Dz. U. Nr 125 poz 1317 z późniejszymi zmianami) Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi:

 

Rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Podjęcie i zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia, w formie pisemnej , we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na terenie województwa dolnośląskiego zgłoszenia takie przyjmowane są w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu oraz oddziałach w Jeleniej Górze, Lubinie i Wałbrzychu.

 

 

Zgłoszenia podstawowej jednostki służb medycyny pracy działającej w formie podmiotu leczniczego, należy dokonać na formularzu zgłoszenia podjęcia / zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracującymi  oraz dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 

 

Zgłoszenia podstawowej jednostki służb medycyny pracy działającej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej /grupowej praktyki lekarskiej należy dokonać na formularzu zgłoszenia podjęcia / zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracującymi w formie indywidualnej praktyki lekarskiej /indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej /grupowej praktyki lekarskie oraz dołączyć niżej wymienione dokumenty:
 

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  • zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

 

 

Zgłoszenia należy dokonywać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji pod numerem telefonu 71/34-49-332.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5