Konsultacje

Konsultacja pacjenta skierowanego przez lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy (lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych) jest bezpłatna dla pacjenta, lekarza kierującego oraz zakładu pracy.

 

Tryb kierowania - lekarz profilaktyk wystawia skierowanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z określeniem problemu, załączając skierowanie na badanie profilaktyczne z zakładu pracy, dokumentację z wykonanych badań (karta badania profilaktycznego + wyniki badań dodatkowych) - dopuszczalna czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Gdy konsultacja dotyczy badania kontrolnego (powyżej 30 dni ZLA) i w przypadku konieczności porównania aktualnych badań z poprzednimi, jak np. audiogram, spirometria, itd., należy załączyć również wcześniejsze badania profilaktyczne.

 

Po wpłynięciu dokumentacji do Ośrodka (osobiste złożenie dokumentacji lub przesłanie drogą pocztową), po zapoznaniu się przez lekarza prowadzącego pacjent jest umawiany na termin badania i informowany o tym listownie i telefonicznie, jeżeli jest podany kontakt.

 

Terminy konsultacji wyznaczamy tak, aby badanie można było wykonać w jednym dniu, chyba że na podstawie przeprowadzonego badania lekarz prowadzący stwierdzi konieczność przeprowadzenia innych badań dodatkowych niż przewidziane wstępnie.

 

Niedokładne informacje o narażeniu zawodowym wymagają uzupełnień ze strony zakładu pracy na pisemny wniosek DWOMP (wydłuża to czas wydania wyniku konsultacji).

 

Konsultacja jest omawiana z pacjentem, który otrzymuje jej pisemne potwierdzenie. Wynik konsultacji otrzymuje również lekarz kierujący, który wystawia zaświadczenie do Kodeksu pracy.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5