Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.


Procedura przyjęcia:

1) Wniesienie opłaty za badania zgodnej z obowiązującymi przepisami (bezpośrednio w kasie Ośrodka bądź przelewem na konto bankowe) jest podstawą do wyznaczenia terminu badania.
2) Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie:

 • DWOMP Wrocław
 • Rejestracja Ośrodka – stanowisko 1, 2, 3, tel. 71 34-49-300, 34-49-304, 34-49-353;

 • DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

  Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 • DWOMP Oddział w Lubinie

  tel. 76 841-56-09

 • DWOMP Oddział w Wałbrzychu

  tel. 74 849-90-24

3) W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
4) Do badania należy dostarczyć książeczkę wojskową lub inny dokument potwierdzający kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.
5) Patrz - zalecenia ogólne.

Droga odwoławcza

 

Osobie badanej, pracodawcy kierującemu na badania lekarskie i psychologiczne oraz właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu policji przysługuje odwołanie od orzeczenia. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

 

Lekarz w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego, którym jest:

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

najbliższy ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy. Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5