Detektywi

Detektywi

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511).

 

Procedura przyjęcia:

 

 1. Wniesienie opłaty za badania zgodnej z obowiązującymi przepisami (bezpośrednio w kasie Ośrodka bądź przelewem na konto bankowe) jest podstawą do wyznaczenia terminu badania.

 2. Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie

 • DWOMP Wrocław

  Rejestracja Ośrodka – stanowisko 1, 2, 3, tel. 71 34-49-300, 34-49-304, 34-49-353;

 • DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

  Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 • DWOMP Oddział w Lubinie

  tel. 76 841-56-09

 • DWOMP Oddział w Wałbrzychu

  tel. 74 849-90-24

 1. W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 2. Patrz - zalecenia ogólne.

   

Droga odwoławcza:

 

Od orzeczeń lekarskich osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy w Łodzi lub Sosnowcu. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

 

Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5