Tryby odwoławcze

Pacjent lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, ma prawo w terminie wskazanym w pouczeniu odwołać się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lub zaświadczenie.

 

Odwołanie przysługuje od:

 • zaświadczeń wydanych dla potrzeb Kodeksu pracy,

 • zaświadczeń wydanych dla potrzeb dalszej nauki,

 • orzeczeń wydanych dla kierowców,

 • orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

 • orzeczeń wydanych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,

 • zaświadczeń wydanych dla pracowników żeglugi śródlądowej,

 • orzeczeń wydanych dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,

 • orzeczeń wydanych dla strażników gminnych,

 • zaświadczeń wydanych dla inspektorów transportu drogowego,

 • orzeczeń wydanych dla członków ochotniczej straży pożarnej,

 • orzeczeń dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli,

 • orzeczeń dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli akademickich.

 

Do odwołania należy załączyć kopię orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, od którego następuje odwołanie.

 

Orzeczenia lub zaświadczenia wydane w trybie odwoławczym są ostateczne.

 

Badania w trybie odwoławczym wykonujemy w możliwie najkrótszym terminie.

 

Odwołanie nie przysługuje od:

 • orzeczeń wydanych dla pracowników ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego,

 • zaświadczeń wydanych dla celów sanitarno - epidemiologicznych,

 • zaświadczeń lekarskich wydanych w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (zwolnienia lekarskie)

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5