Badania
odwoławcze

Badany lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, ma prawo w terminie wskazanym w pouczeniu wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do jednostki badawczo- rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

 

Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lub zaświadczenie.
Do odwołania należy załączyć kopię orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, od którego następuje odwołanie.

 

Miejsca realizacji badań odwoławczych na terenie województwa dolnośląskiego:

 • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław

 • Oddział Jelenia Góra: ul. Groszowa 1, 58-500 Jelenia Góra

 • Oddział Lubin: ul. Sienkiewicza 4, 59-300 Lubin

 • Oddział Wałbrzych: ul. B. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych

 

Odwołanie przysługuje od:

 • zaświadczeń wydanych dla potrzeb Kodeksu pracy,

 • zaświadczeń wydanych dla potrzeb dalszej nauki,

 • orzeczeń wydanych dla kierowców,

 • zaświadczeń wydanych dla pracowników żeglugi śródlądowej,

 • orzeczeń wydanych dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,

 • orzeczeń wydanych dla strażników gminnych,

 • zaświadczeń wydanych dla inspektorów transportu drogowego,

 • orzeczeń wydanych dla członków ochotniczej straży pożarnej,

 • orzeczeń dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.

 

Orzeczenia lub zaświadczenia wydane w trybie odwoławczym są ostateczne.

 

Nie przysługuje odwołanie od:

 • orzeczeń wydanych dla pracowników ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,

 • orzeczeń wydanych dla pracowników ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego;

 • orzeczeń z badań sanitarno-epidemiologicznych.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5