Wpis do rejestru psychologów w służbie medycyny pracy

 

Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu informuje, że na podstawie art 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 1997 nr 96 poz 593 z późniejszymi zmianami) wprowadzony został obowiązek zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności psychologa wykonującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Aby dokonać wpisu do rejestru psychologów służby medycyny pracy na terenie województwa dolnośląskiego należy złożyć w DWOMP we Wrocławiu:

Psychologa  wykonującego zadania służby medycyny pracy w podmiocie leczniczym sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, zgłasza do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kierownik podmiotu leczniczego.
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności psychologa wykonującego zadania służby medycyny pracy w podmiocie leczniczym sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracującymi.

 

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5