Art. 229, § 5 Kodeksu pracy

Badania lekarskie pracowników lub byłych pracowników narażonych na pyły zwłókniające i czynniki rakotwórcze wynikające z Kodeksu pracy, art. 229, § 5

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. Nr 101 z dnia 28.08.1997r., poz. 628,

 • ustawa o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 156 z dnia 21.12.1998r., poz. 1018),

 • nowelizacja ustawy z dnia 14.03.2003r., Dz. U. Nr 65, poz. 596 o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

 • Kodeks pracy - art. 229, § 5

 

Zgłaszanie na badania:

 1. Jeżeli zakład pracy istnieje lub ma następcę prawnego kieruje zakład pracy na własny koszt

 2. Jeżeli zakład pracy jest zlikwidowany osoba zainteresowana badaniami zgłasza pisemnie wniosek do DWOMP-u o objęcie dalszą opieką profilaktyczną, dokumentując jednocześnie narażenie na w/w czynniki.

  Badanie jest nieodpłatne dla pacjenta.

 

Procedura przyjęcia:

 

 1. Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie

 • DWOMP Wrocław

  Kancelaria Ośrodka - pok. 211/IIp., tel. 71 34-49-329, 71 34-49-339, 601-582-044;

 • DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

  Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 752-36-68, 752-40-76

 • DWOMP Oddział w Lubinie

  tel. 76 841-56-09

 • DWOMP Oddział w Wałbrzychu

  tel. 74 849-90-24

 1. W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 2. Patrz - zalecenia ogólne.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5