Obowiązujące akty prawne wraz z drukami

Przepisy prawne dla kierowców:

- Ustawa o Ruchu Drogowym

- Ustawa o Transporcie Drogowym

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku   kierowcy

 
- Ustawa o czasie pracy kierowców

- Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami
- Wytyczne dotyczące badań profilaktycznych kierowców Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy

 

 

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości :


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz 1650)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów  prac wymagających szczególnej sprawności  psychofizycznej ( Dz.U.czerwca 1996r. Nr 62 poz. 287 )

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U. Z 25 czerwca 1996r. Nr 69, poz 332 )

 

Przepisy prawne dot. innych rodzajów badań:

                 

Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz. U. Z 2001r. Nr 98, poz 1070

 

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziegoDziennnik Ustaw z 2002r. nr 26, poz 263

 

Dziennik Ustaw nr 150 z 2002r. , poz 1246

 

Dziennik Ustaw nr 158 z 2003r. , poz 1536

 

Ustawa z dnia 21 maja 1999r.  o broni i amunicji

 

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 53, poz 549

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r.

 

Dziennik Ustaw z 2000r. nr 79, poz 898

zmiany : Dz.U. Z 2001r. Nr 22, poz 261; z 2002r. nr 68, poz 630

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych ( miejskich).

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5