SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

POLITYKA JAKOŚCI DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY WE WROCŁAWIU
 
Realizując nasze zadania z myślą o pacjencie dążymy do doskonałości
 
Jakość w placówkach medycznych to zarówno jakość świadczeń, jak i jakość obsługi pacjenta. Nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania przez jakość, mają na celu zapewnienie funkcjonowania DWOMP zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi.
Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dążymy do ciągłego doskonalenia poziomu naszych usług.

Funkcjonowanie i ewolucja systemu zarządzania jakością realizowane będą poprzez:

- Stałe doskonalenie efektywności systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
- Zatrudnianie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach.
- Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia.
- Zapewnienie najlepszego środowiska pracy, przyjaznego dla pacjenta i pracowników.
- Unowocześnianie sprzętu medycznego, dbałość o poziom jego niezawodności i jakości przeprowadzanych badań.
- Usprawnienia i korygowanie procesów, mające na celu podniesienie satysfakcji naszych klientów, wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom.
- Precyzyjne określenie odpowiedzialności pracowników.
- Przyjęcie zasady, że w sposób priorytetowy traktujemy współpracę z zakładami służby zdrowia oferującymi usługi medyczne, które posiadają Certyfikat Jakości lub są w trakcie wdrażania systemu jakości w oparciu o normy ISO.
- Przeglądy wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość i efektywność swoich działań na własnym stanowisku pracy i świadomy ich wpływu na poziom zadowolenia odbiorców naszych usług.
Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić taką atmosferę pracy, która sprzyja osobistemu zaangażowaniu pracowników w wykonywanie powierzonych zadań.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w realizację celów ustanowionej Polityki Jakości

Dyrektor DWOMP
dr n.med. Jarosław Tomczyk

 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5