samozatrudniających się
Badania te są skierowane do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników, członków spółdzielni produkcji rolnej. Zakres badań dobierany jest na podstawie wymienionych we wniosku  czynników szkodliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiący załącznik do Dz. U. Nr 24 poz. 110 z dnia 02.02.1996r.
  • Rejestracja

Rejestracja pracowników na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04

Podstawę prawną da badań samozatrudniających się jest: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek z dnia 21 czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 113, poz 758)

 


Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5