Broń

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898).

 

Procedura przyjęcia:

 

Wniesienie opłaty za badania zgodnej z obowiązującymi przepisami (bezpośrednio w kasie Ośrodka bądź przelewem na konto bankowe) jest podstawą do wyznaczenia terminu badania.

 

Termin badania można ustalić osobiście bądź telefonicznie

 

 • DWOMP Wrocław

  Rejestracja Ośrodka – stanowisko 1, 2, 3, tel. 71 34-49-300, 34-49-304, 34-49-353;

 • DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

  Rejestracja - pok. 16D/Ip., tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 • DWOMP Oddział w Lubinie

  tel. 76 841-56-09

 • DWOMP Oddział w Wałbrzychu

  tel. 74 849-90-24

W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka  z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 

Patrz - zalecenia ogólne.

 

Droga odwoławcza: Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub Sosnowcu w terminie 30 dni, a właściwemu organowi Policji w terminie 45 dni. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. Badania w trybie odwoławczym są odpłatne.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5