Rejestr psychologów

Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

 

         Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu informuje, że na podstawie art 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy  (t.j. Dz. U. z 2004  Nr 125 poz 1317 z późniejszymi zmianami) wprowadzony został obowiązek zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności psychologa wykonującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego   wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

 

Psychologa sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w podmiocie leczniczym wykonującym zadania służby medycyny pracy, zgłasza do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kierownik podmiotu leczniczego.
Zgłaszam podjęcie*/zakończenie* działalności psychologa sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w podmiocie leczniczym wykonującego zadania służby medycyny pracy.

 

Psycholog sprawujący  profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonującej zadania służby medycyny pracy zgłasza się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  samodzielnie.

Zgłaszam podjęcie*/zakończenie* działalności psychologa sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5