Zalecenia ogólne do badań

Zalecenia ogólne:

 

 • Każdorazowo przy badaniu należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

 • Osoby wykonujące badania powinny zgłaszać się na czczo, wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne).

 • Osoby pobierające świadczenia rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności.

 • Osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą.

 • Osoby używające aparatu słuchowego powinny zabrać go ze sobą.

 • Osoby przewlekle stosujące leki powinny zabrać je ze sobą lub posiadać ich spis.

 • W przypadku chorób przewlekle leczonych, np. cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, itd., konieczne jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza leczącego.

 • Kierowcy, osoby pracujące w narażeniu na hałas oraz osoby diagnozowane w kierunku choroby zawodowej słuchu powinny unikać ekspozycji na hałas, przez co najmniej 16 godzin przed badaniem.

 • Osoby zgłaszające się w celu wykonania testów alergicznych powinny odstawić leki przeciwhistaminowe na 2 tygodnie i sterydowe doustne na 4 tygodnie przed ustalonym terminem badania, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Testy nie są wykonywane na skórze opalonej.

 • W przypadku posiadania aktualnych wyników badań, wypisów ze szpitali, zdjęć rtg prosimy o ich przedłożenie.

 • Jeżeli istnieje potrzeba codziennego zażywania leków, to w dniu badania zażyć leki popijając wodą.

 • W dniu badania nie żuć gumy, nie pić coca - coli, itd., jeżeli przewidziane jest badanie poziomu glukozy.

 • Eeg - głowa do badania musi być umyta i bez użycia środków kosmetycznych do włosów (bez żeli i lakierów) Pacjent do badania powinien zgłosić się wyspany i wypoczęty. Jeżeli badanie jest zalecone po bezsennej nocy pacjent powinien przedłożyć badanie spoczynkowe wykonane wcześniej. Ponadto o powyższym zaleceniu należy poinformować Rejestrację Ośrodka przy ustalaniu terminu badania w celu wyznaczenia możliwie wczesnej godziny badania. Przy badaniu kontrolnym należy przedłożyć poprzedni zapis.

 • Próba oziębieniowa + termometria skórna i próba oziębieniowa + termometria skórna + czucie wibracji. Bez względu na porę roku do badania pacjent powinien przystępować po przespanej nocy i po posiłku. Natomiast w okresie zimowym dodatkowo pacjent powinien zabezpieczyć dłonie przed zimnem (rękawiczki), tak aby do badania zgłosił się z ciepłymi dłońmi.

 • Rtg - do badania konieczne jest, mimo uiszczenia opłaty, przedłożenie skierowania.

 • Testy dermatologiczne płatkowe do diagnostyki alergii kontaktowej. Testy w postaci 3 plastrów o wymiarach 10x 5 cm zakładane są w poniedziałki. Zdjęcie testów następuje po 48 godzinach (środa) i kolejny odczyt po 24 lub 48 godzinach (czwartek lub piątek). Do założenia testów należy zgłosić się w ciemnej odzieży bawełnianej- plecy oznaczamy markerem wodoodpornym stąd możliwość zabrudzenia. Panowie, którzy mają owłosione plecy proszeni są o wcześniejsze usuniecie owłosienia w części górnej pleców tak aby zmieściły się ww plastry. Nie wykonujemy testów w trakcie choroby- zarówno ostrego stanu skóry jak i infekcji gorączkowych. Również antybiotykoterapia jest przeciwwskazaniem do założenia testów i niektóre leki ogólnie stosowane (zapytaj lekarza) Ponadto 4 tygodnie przed testami nie należy opalać pleców( słońce i solarium). 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5