Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wytworzonej w latach 1963 – 1994 przez naszych prawnych poprzedników.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.08.2018r.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5