kuratorów sądowych, komorników, prokuratorów, asesorów, na licencję syndyka
  • Kurator sądowy
Podstawą prawną do badań jest Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071). Do określenia stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badan kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Zgodnie z art.5 w/w ustawy kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto między innymi jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego.
Rejestracja na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04
  • Komornik i asesor komorniczy
Na podstawie Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006r. (DZ.U. Nr 167, poz. 1191) zdolność do pełnienia obowiązków komornika, ze względu na stan zdrowia, stwierdza się w oparciu o przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) regulujących zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Rejestracja na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04
  • Prokurator
Podstawę prawna stanowi ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r (Dz.U. Nr 31, poz. 138 z późn. zm), a zdolność do pełnienia obowiązków prokuratora określa się na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Rejestracja na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04
  • Na licencję syndyka
Zgodnie z art.3 pkt. 2 ustawy o licencji syndyka z dnia 15 czerwca 2007r.(Dz.U. Nr 123, poz. 850) do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych regulujące zakres i sposób przeprowadzania
Rejestracja na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04
Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5