Profilaktyczne pracowników
  • Oferta

Oferujemy Państwu wykonanie badań profilaktycznych przez profesjonalny, wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Na terenie Naszego Ośrodka posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie diagnostyczne oraz specjalistyczne poradnie lekarskie, w których wszystkie konieczne badania możemy wykonać w ciągu jednego dnia. 

Jednocześnie informujemy, iż zakres badań profilaktycznych wstępnych i okresowych dla poszczególnego stanowiska pracy ustalany jest zgodnie ze wskazówkami metodycznymi stanowiący załącznik do Dz. U. Nr 24 poz. 110 z dnia 02.02.1996r. oraz w oparciu o skierowanie na badanie profilaktyczne wydane przez pracodawcę i zawierające czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy. 

  • dodatkowa oferta:

    - BHP

    - promocja zdrowia

We wskazówkach metodycznych przedstawiony jest minimalny zakres badań związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowisku pracy, w uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

Pragniemy również poinformować, iż możemy Państwu zaoferować dodatkowe usługi m. in. współpracę w identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy, pomoc w ocenie ryzyka zawodowego, udział w komisji bhp, realizację szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo Państwa pracownicy mogą nieodpłatnie korzystać z programów profilaktycznych prowadzonych przez Nasz Ośrodek ukierunkowanych na zapobieganie chorobom zawodowym oraz promujących zdrowie.

Istnieje również możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych w przychodniach przyzakładowych Państwa firmy, jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizytacji stanowisk pracy nie stwierdzimy czynników szkodliwych.


Zapraszamy do współpracy.
 

Osoby odpowiedzialne za kontakty z pracodawcami w sprawie zawierania umów na badania profilaktyczne:


Wrocław:

st. specjalista ds organizacyjnych mgr Roman Ługiewicz

tel. 71 3449326; e-mail: rlugiewicz(at)dwomp.pl

Jelenia Góra:

kierownik działu administracyjnego Elżbieta Masalska

tel. 75 7523668 w. 320 e-mail jg(at)dwomp.pl
Lubin:

kierownik działu administracyjnego mgr Bogusława Warych

tel. 76 8415609; e-mail: lu(at)dwomp.pl

Wałbrzych:

specjalista ds administracyjnych mgr Magdalena Jańczuk – Czupryn

tel: 74 8499094, 74 8499026, fax: 748499025 e-mail: mjanczuk-czupryn(at)dwomp.pl

Rejestracja pracowników na badania profilaktyczne odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Wrocław:

tel. 71 3449304 lub po wypełnieniu formularza kontaktowego e-mail: rejestracja(at)dwomp.pl

Jelenia Góra:

tel. 75/7523668

Lubin:
tel.
76/8415609 lub 76/8426295

Wałbrzych:
tel: 74/8499024 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5