szkolenia specjalizacyjne

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką szkolącą, wpisaną na listę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „medycyna pracy” zgodnie z art 19F ustawy z dnia 05.12.1996 o zawodach lekarza i dentysty (tj. Dz. u. 2023, poz. 1516 z póź. zm.).

Dysponujemy 21 miejscami szkoleniowymi w dziedzinie „medycyna pracy”.
Realizujemy niemal wszystkie staże objęte programem specjalizacyjnym w dziedzinie „medycyna pracy”:

 1. staż podstawowy w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy;
 2. staż kierunkowy w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących;

 3. staż kierunkowy w zakresie klinicznej medycyny pracy:

 • poradnia chorób zawodowych WOMP

 • poradnie specjalistyczne działu diagnostyczno-konsultacyjnego WOMP


Lekarze, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne i skierowani są do naszego Ośrodka, zobowiązani są dostarczyć:

 • podanie do Dyrektora DWOMP z prośbą o wyrażenie zgody o przyjęcie na specjalizację z medycyny pracy. Na podaniu proszę podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail, nr konta, w przypadku gdy lekarz prowadzi działalność gospodarczą nr NIP;

 • skierowanie do odbywania specjalizacji w określonej jednostce organizacyjnej, wydrukowane z portalu SMK;

 • kopia numeru prawa wykonywania zawodu;

 • kopia dyplomu lekarza;

 • kopia dyplomu posiadanej specjalizacji;

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemologicznych;

 • kopia polisy bądź innego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia;

 

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego „dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, wynosi 5 lat (2 lata moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych i 3 lata moduł specjalistyczny)

zaś

dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej lub medycyny pracy lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej lub medycyny transportu, czas trwania szkolenia wynosi 3 lata.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5