szkolenia specjalizacyjne

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r., w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. Nr 213, poz. 1779/ - kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalności mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny i uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Figurujemy na liście jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie medycyny pracy, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dysponujemy 10 miejscami  szkoleniowymi.
W ramach specjalizacji w medycynie pracy dla lekarzy po stażu podyplomowym(bez żadnej specjalizacji) realizujemy staże specjalizacyjne w zakresie:

 

  • działalności podstawowej jednostki medycyny pracy,
  • organizacji ochrony zdrowia pracujących,
  • klinicznej medycyny pracy:
  1. poradnia chorób zawodowych WOMP
  2. poradnie specjalistyczne działu konsultacyjnego WOMP

 

W ramach specjalizacji chorób płuc realizujemy staże kierunkowe w zakresie:

  • chorób zawodowych układu oddechowego

 

Lekarze skierowani do odbycia w DWOMP szkolenia specjalizacyjnego lub pragnący odbyć staże specjalizacyjne lub kierunkowe, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie dokumentów:

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5