orzeczenie lekarskie dla bezrobotnych

KOMUNIKATdla lekarzy wydających bezrobotnym orzeczenia lekarskie o zdolności do uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Rejonowe Urzędy PracyDolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina, że powyższe badania nie są badaniami dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w związku z tym orzeczeń nie należy wydawać w formie zaświadczeń według wzorów określonych w załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69 poz. 332).

 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5