Wytyczne wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy śródlądowych

Wydawanie świadectw zdrowia dla marynarzy śródlądowych.

W związku z pismem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu świadectw zdrowia dla pracowników żeglugi śródlądowej przypominamy, iż aktualnie przy wydawaniu świadectw zdrowia marynarzy mają zastosowanie: ustawa o żegludze śródlądowej (art.36b) i dyrektywa 2017/2397.

Poniżej pismo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu na temat prawidłowego wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy, a także aktualny druk skierowania/wniosku na badania lekarskie oraz aktualny wzór świadectwa zdrowia marynarza.

Pismo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Druk skierowania/wniosku na badania lekarskie
Wzór świadectwa zdrowia marynarza

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5