HISTORIA

     Pojęcie „medycyna pracy” powstało w wieku rozwoju nauk przyrodniczych, mianowicie w 1929 r. w Londynie, podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu ds. Chorób Zawodowych i Higieny Pracy. Początki organizowania opieki zdrowotnej w środowisku pracy w Polsce sięgają lat międzywojennych. System ochrony zdrowia pracowników, jego kształt organizacyjny i zadania określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 1953r., powołujące do życia przemysłową służbę zdrowia i tę właśnie datę traktujemy jako początek ustawowej ochrony zdrowia pracujących w Polsce.

     Protoplastą Przemysłowej Służby Zdrowia na Dolnym Śląsku był lek. med. Henryk Goździk, którego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu powołało w dniu 30.06.1965 r. na Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej we Wrocławiu. Nazwa przychodni na Dolnośląski Zespół Medycyny Przemysłowej została zmieniona 01.04.1974 r. Stanowisko dyrektora zostało powierzone ponownie lek. med. Henrykowi Goździkowi. Role tą pełnił do czasu swojej śmierci tj. 09.09.1985 r. W uznaniu jego zasług Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy ufundowało tablicę pamiątkową znajdującą się w siedzibie ośrodka przy ul. Oławskiej 14 we Wrocławiu:

        „Henrykowi Goździkowi zasłużonemu organizatorowi Przemysłowej Służby Zdrowia na Dolnym Śląsku”.

Kolejnym dyrektorem ośrodka była lek. med. Irena Stachurska-Chmielnikowska. W 1993 roku na bazie Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej powołano Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu z dyrektorem Edmundem Lipińskim. W 2000 r. dyrektorem WOMP-u został dr n. med. Jarosław Tomczyk. Następnie Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2001 r. utworzony został poprzez połączenie Jeleniogórskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Jeleniej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lubinie, Wałbrzyskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Wałbrzychu i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu z oddziałami w Lubinie, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Pod kierownictwem dyrektora Jarosław Tomczyka. Ośrodek w tej formie istnieje po dzień dzisiejszy.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5