sanitarno – epidemiologiczne


Badania te przeprowadza  się osobom, które mają maja kontakt z żywnością lub  gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Pracodawca na wzorze skierowania na badania profilaktyczne zaznacza czy na danym stanowisku pracy istnieje konieczność wykonania badań do celów sanitarnych.
 

Rejestracja pracowników na badania odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400 pod nr telefonu 71/344-93-04

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5