SZKOLENIA

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza Panie pielęgniarki realizujące zadania z zakresu profilaktycznej opieki nad pracującymi w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy na spotkanie szkoleniowe.

 

Temat spotkania:

- „Stres w codziennej pracy pielęgniarki sprawującej opiekę profilaktyczną nad pracującymi”

 

- ” Problemy zawodowe pielęgniarki służby medycyny pracy”

/omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w 2017r /.

 

 

Data i miejsce realizacji:

25.04.2018r , godz. 15.00.

DWOMP we Wrocławiu, ul. Oławska14, sala nr 105 /I piętro/ .

 

Osoba do kontaktu:

Pani: Violetta Chrzanowska

tel: 71 3449 341; 881 217 326

e-mail: vchrzanowska@dwomp.pl

 

  • Adresy ośrodków prowadzących kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących na terenie Wrocławia.
          
Ośrodek Konsultingowo – Szkoleniowy
Kadr Medycznych Jolanta Westwalewicz
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław 
tel: 71/7949707  

 
  • Adres ośrodka prowadzącego specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.
„Kora” Centrum Szkolenia
ul. Inżynierska 78A
81-512 Gdynia
tel: 58/5519896 
e-mail: kora@kora.pl
Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5