SZKOLENIA

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza Panie pielęgniarki realizujące zadania z zakresu profilaktycznej opieki nad pracującymi w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy na spotkanie naukowo - szkoleniowe.

/proszę zwrócić uwagę na termin i miejsce spotkania/

 

Temat spotkania:

” Zagrożenia od pól elektromagnetycznych”

mgr inż. Wiesław Tomaszewski – Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Data i miejsce spotkania:

20.09.2017r , godz. 13.00.

Sala Konferencyjna lub Sala Klubowa DIL przy ul. Matejki 6.

 

W sprawie zapisu na spotkanie proszę się kontaktować z Paniami:

 

Teresa Szypuła/ Agata Matyja

tel: 71 3449 345; 332

e-mail: metorg@womp.wroc.pl

  • Adresy ośrodków prowadzących kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących na terenie Wrocławia.
          
Ośrodek Konsultingowo – Szkoleniowy
Kadr Medycznych Jolanta Westwalewicz
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław 
tel: 71/7949707  

 
  • Adres ośrodka prowadzącego specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.
„Kora” Centrum Szkolenia
ul. Inżynierska 78A
81-512 Gdynia
tel: 58/5519896 
e-mail: kora@kora.pl
Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Światowy dzień bez tytoniu
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5